EarlyBird

Engels

Jonge kinderen kunnen spelenderwijs een taal leren

De programma’s van EarlyBird bieden daartoe alle mogelijkheden. De kleuters spelen, zingen en werken in het Engels. Zonder dat ze zich daar bewust van zijn groeit hun woordenschat snel en ontwikkelen ze een goede uitspraak.

De ervaring heeft geleerd dat een vroege start ook zéér motiverend is. Er wordt met veel plezier gewerkt aan een goede basis voor verder leren van Engels in de hogere groepen en daarna. Er zijn ook aanwijzingen dat het vroege leren van een twee (of derde) taal een positieve invloed heeft op de algemene taalontwikkeling.
Het accent in EarlyBird-programma’s ligt in de onder- en middenbouw op luisteren en spreken. Lezen en schrijven komen vanaf de middenbouw ook aan de orde. In de hogere groepen wordt Engels ook een ‘echt’ schoolvak.

Voordelen EarlyBird

Vroeger met Engels beginnen betekent ook meer tijd voor Engels. Acht jaar op een EarlyBird met een start in de onderbouw of twee jaar op een reguliere basisschool, dat is een fors verschil.
Daarnaast wordt er met het EarlyBird-programma per jaar meer onderwijstijd besteed aan Engels. Elke groep krijgt tenminste 60 minuten per week voor Engelstalige activiteiten. Kinderen moeten de tijd krijgen, niet alleen om de taal te leren, maar ook en vooral om die te gebruiken.

Een vroege start betekent dat je goed rekening houdt met de manier waarop kinderen een taal kunnen leren. We sluiten qua didactiek aan bij de in Nederland gangbare visies op het (taal)leerproces. De thema’s zijn gebaseerd op de belevingswereld van de kinderen. Kleding, de seizoenen, huis en buurt en andere onderwerpen komen al aan de orde in de lessen onder- en middenbouw en dat gebeurt dan dus ook voor een deel in het Engels.

Wordt het lente, dan is het ook ‘Spring’! In de hogere groepen kijken we naar wereldoriëntatie, muziek of andere vakken om de relatie tussen taal leren en taal gebruiken te versterken. Daar waar ze Engels moeten leren, zien we volop mogelijkheden op en buiten school waar ze hun Engels kunnen gebruiken.

'EarlyBird-Kijkwijzer'

EarlyBird heeft kwaliteitsbeleid ontwikkeld om scholen hun programma Engels een stevige methodische basis te geven. Met behulp van een ‘EarlyBird-Kijkwijzer’ wordt gekeken hoe de scholen in kwantitatieve (onderwijstijd) en kwalitatieve zin gestalte geven aan hun lessen en activiteiten Engels en hoe dat in het schoolprogramma geïntegreerd is.

©2021 OBS de 10e Penning | disclaimer | deze website is verzorgd door: Vuijst Visuals