Schoolvakanties

Vakantieregeling 2019-2020*

Herfstvakantie 19 t/m 27 oktober 2019
Kerstvakantie 21 december 2019 t/m 5 januari 2020
Voorjaarsvakantie 22 februari t/m 1 maart 2020
Meivakantie 18 april t/m 5 mei 2020
Hemelvaart 21 en 22 mei 2020
Pinksteren 31 mei en 1 juni 2020
Zomervakantie 18 juli t/m 30 augustus 2020

Houd u er rekening mee, dat deze data kunnen afwijken van de landelijke site! *Raadpleeg onze schoolkalender 2019-2020 voor de def. vakanties.

ouders

Ouders

Nieuwsbrieven

Downloads

Schoolvakanties

Foto's: volg Google Foto's voor onze fotoalbums.

Buiten de grenzen: begeleiding hoogbegaafde en meer begaafde leerlingen

EarlyBird School: jonge kinderen kunnen spelenderwijs een taal leren

Leerlingraad: de Tiende Penning heeft een leerlingenraad.

In memoriam

Lees verder

early bird

EarlyBird-School

Engels

Jonge kinderen kunnen spelenderwijs een taal leren De programma’s van EarlyBird bieden daartoe alle mogelijkheden. De kleuters spelen, zingen en werken in het Engels. Zonder dat ze zich daar bewust van zijn groeit hun woordenschat snel en ontwikkelen ze een goede uitspraak. De ervaring heeft geleerd dat een vroege start ook zéér motiverend is. Er wordt met veel plezier gewerkt aan een goede basis voor verder leren van Engels in de hogere groepen en daarna. Er zijn ook aanwijzingen dat het vroege leren van een twee (of derde) taal een positieve invloed heeft op de algemene taalontwikkeling. Het accent in EarlyBird-programma’s ligt in de onder- en middenbouw op luisteren en spreken. Lezen en schrijven komen vanaf de middenbouw ook aan de orde. In de hogere groepen wordt Engels ook een ‘echt’ schoolvak. Voordelen EarlyBird-school Vroeger met Engels beginnen betekent ook meer tijd voor Engels. Acht jaar op een EarlyBird-school met een start in de onderbouw of twee jaar op een reguliere basisschool, dat is een fors verschil.Daarnaast wordt er met het EarlyBird-programma per jaar meer onderwijstijd besteed aan Engels. Elke groep krijgt tenminste 60 minuten per week voor Engelstalige activiteiten. Kinderen moeten de tijd krijgen, niet alleen om de taal te leren, maar ook en vooral om die te gebruiken. Een vroege start betekent dat je goed rekening houdt met de manier waarop kinderen een taal kunnen leren. We sluiten qua didactiek aan bij de in Nederland gangbare visies op het (taal)leerproces. De thema’s zijn gebaseerd op de belevingswereld van de kinderen. Kleding, de seizoenen, huis en buurt en andere onderwerpen komen al aan de orde in de lessen onder- en middenbouw en dat gebeurt dan dus ook voor een deel in het Engels.Wordt het lente, dan is het ook ‘Spring’! In de hogere groepen kijken we naar wereldoriëntatie, muziek of andere vakken om de relatie tussen taal leren en taal gebruiken te versterken. Daar waar ze Engels moeten leren, zien we volop mogelijkheden op en buiten school waar ze hun Engels kunnen gebruiken.

'EarlyBird-Kijkwijzer'

EarlyBird heeft kwaliteitsbeleid ontwikkeld om scholen hun programma Engels een stevige methodische basis te geven. Met behulp van een ‘EarlyBird-Kijkwijzer’ wordt gekeken hoe de scholen in kwantitatieve (onderwijstijd) en kwalitatieve zin gestalte geven aan hun lessen en activiteiten Engels en hoe dat in het schoolprogramma geïntegreerd is.

Lees verder

©2020 OBS de 10e Penning | disclaimer | deze website is verzorgd door: Vuijst Visuals