Print deze pagina

Webprotocol

Doelstelling:

1) Met de website van OBS " De Tiende Penning" willen we via het internet informatie verstrekken over onze school aan iedereen die daarnaar op zoek is.

2) Deze informatie is te vinden in de Schoolgids, in de pagina van de oudervereniging en de pagina van de Medezeggenschapsraad.

3) Fotoverslagen van recente gebeurtenissen vind je in foto's

4) Met onze website bieden we de kinderen en ouders de mogelijkheid om dat alles te bekijken en te laten zien aan familieleden en vrienden, dichtbij of ver weg.

5) We richten ons hierbij zowel op degenen die de school reeds bezoeken, als op hen wiens belangstelling voor onze school hierdoor gewekt zou kunnen worden.

Verantwoording:

1) Omdat de informatie op onze website uit brede kring wordt aangeleverd, is er zekerheid dat de meest relevante informatie is goedgekeurd door alle geledingen van de school.

2) De informatie op de website wordt zorgvuldig samengesteld, desondanks kunnen er aan de inhoud geen rechten worden ontleend.

Werkwijze:

1) Leerkrachten die materiaal (bijv. werkstukken, verslagen, etc) op de site willen plaatsen leveren dit in bij degene, die de site onderhoudt.

2) Informatie aangeleverd door ouderraad en medezeggenschapsraad valt onder de verantwoordelijkheid van die organen.

Privacy: (Conform de richtlijnen van het College Bescherming Persoonsgegevens)

1) Bij de aanvang van het nieuwe schooljaar ontvangen de ouders de schoolgids, waarin melding gemaakt wordt van het bestaan van onze site.

2) Op de website worden o.a. foto's van kinderen geplaatst. Door een formulier in de schoolgids in te vullen en bij de klassenleerkracht in te leveren worden ouders in de gelegenheid gesteld bezwaar te maken tegen publicatie van foto's met daarop hun kinderen.

3) Bij de publicatie zullen geen namen van kinderen worden vermeld.

4) Bij publicatie van informatie, zal strikt persoonlijke informatie worden weggelaten op de website.

5) Bij vermelding op de website van de namen van hen die bij de school zijn betrokken, worden niet ongevraagd adressen en telefoonnummers vermeld.