Print deze pagina

OV


De Tiende Penning heeft een oudervereniging. Onze oudervereniging houdt zich bezig met:

Het organiseren van allerlei activiteiten zoals:

- het beheer van de ouderbijdrage

- de schoolreis

- Sint, Kerst en Pasen

- de organisatie van het documentatiecentrum

- verzorging schoolkrant

- hulp bij excursies

- verzorging foto's van allerlei activiteiten

- contacten met  de schoolfotograaf

Cijfers schooljaar 2016-2017

Cijfers schooljaar 2016-2017

Cijfers schooljaar 2015-2016

Cijfers schooljaar 2015 - 2016

Financieel overzicht 2014 - 2015

Overzicht

Winst en verlies

Winst en verliesrekening 2013 - 2014 

 

De leden van de oudervereniging zijn:

Leanne Heijmans, Marije Hoveling, Willy Vermeulen, Cindy van staalduinen, Sander Dekker en Lisanne Rodriquez